Simpiwe Dana – Usikhonzile Lyrics

Lyrics For Usikhonzile By Simphiwe Dana

Chorus]
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)

Thando lwakho aluthengwa baba
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba

[Verse 1]
Usikhonzile eh isizwe
Zange wadeda phambili
Mini zakho, eh
Ubulunga bakho
Buyawudidiyel’ umphefumlo wam
Buyawukholis’ umoya
Bunonembeza mama (Bunobugcisa)
Bungamanz’ adonga
Kwatinga ntaka (Bunobugcisa)

[Bridge]
Kwenjiwa njalo ke babhem
Laph’ u hamba khona
K’khul’ okuhle kodwa mbhem
Kwenjiwa njalo
Kwenjiwa njalo ke
Laph’ u hamba khona
K’khul’ okuhle kodwa
Kwenjiwa njalo

[Chorus]
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba

Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba

[Verse 2]
Uyikhnzile imn’ entsha
Bazokubek’ amabala
Qinisela, eh
Uba bendinepeni
Ezingamakhulukhulu luyajikela bo
Thando lwakho luyimpilo
Thando lwakho aluthengwa (Lolwethu sonke)
Lungamanz’ andonga
Kwantiga ntaka bo (Lolwethu sonke)

You cannot copy content of this page