Zahara – Umfazi Lyrics

Lyrics For Umfazi By Zahara

Strength of a woman comes from within.
You may get her down today, she will surely come around.
Strength of a woman comes from within.
You can get her down today, she will surely come around.

Inyand’entloko, usan’emqolo.
Ibuhlung’intliziyo yam.
Azi senzeni nenzalo yam.
Ibuhlungu intliziyo yam
Nenzalo yam x2

Ndizamukuphakamis’intloko yam
umphefumlo wam, awuvumi,
ibuhlungu intliziyo yam.
Ndizam’ukubopha amaxonya ‘am
izandla zam zidangele,

ibuhlungu intliziyo yam.
Ndikunikil’uthando ndakunik’ubomi bam
ndakunika konke nesizalo sam.

Ngoku ndiyampampatha, ngoku andiyazi
beniphi ixesha lonke mna ndinifuna.
Azi senzeni nenzalo yam
ibuhlungu intliziyo yam

Nenzalo yam x3

Read previous post:
Zahara Mgodi Album Lyrics
Zahara – Mgodi Lyrics

Lyrics For Mgodi By Zahara Ewe Ndiyavuma Ndikhubekile mna kwi gravel Intuthu emahlwen'am uhmmm Bendingayazi zosuswa ngubani Bendingayazi zosuswa ngubani...

Close