Siyabonga Nyambose – Lizalis Idinga Lakho Lyrics

Lyrics For Lizalis idinga lakho By  Siyabonga Nyambose

Lizalis’ idinga lakho,
Thixo Nkosi yenyaniso!
Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe,
Ma zizuze usindiso.
Amadolo kweli lizwe,
Ma kagobe phambi kwakho; (Must bow before you)
Zide zithi zonk’ iilwimi, (So that all tongues)
Ziluxel’ udumo lwakho. (Proclaim your glory)
Law’la, law’la, Nkosi, Yesu! (Govern/Prevail our God)
Koza ngawe ukonwaba; (Happiness can only come through you)

Ngeziphithi-phithi zethu, (Because of our struggles/challenges)Yonakele imihlaba. (The world is damaged)
Bona izwe lakowethu, (Look at our world)
uxolel’ izoono zalo; (Forgive our sins)
Ungathob’ ingqumbo yakho, (Do not send your wrath)
Luze luf’ usapho lwalo. (To kill the children)
Yaala, Nkosi, singadeli (Prohibit us God from disobeying)
Iimfundiso zezwi lakho; (The teachings of your Word)
Uze usivuselele, (Revive us)
Sive inyaniso yakho. (We can hear your Truth”)

Read previous post:
Mas Muziq – Zaka Lyrics

Lyrics For Zaka By Mas Musiq  Ft DJ Maphorisa ,Kabza De Small & Aymos Hahaha Hohohoho Hohohoho Hahaha Hahaha Zaga...

Close