Omega Khunou – O Molimo Lyrics

Lyrics for O Molimo by Omega Khunou

O Modimo o tletseng mosa,
(You are God who is full of Grace)
Ke tlile ho o rapela,
(I came to praise you)
Empa ke simolla ka ho re,
(But I’ll start by saying)
Ho rapela ha ke tsebe.
(I do not know how to pray)

Oho,Moren’a wame ,u nthute,
(Please my Lord,teach me)
Ho o rapela ka ‘nete!
(to pray/praise in truth)
Ho fihlela letsatsi lena,
Ke atisitse ho bea
Merapelo e se nang kutlo
Ya molomo le ya mokhwa
Oho, Moren’a ka, o thute
Ho o rapela ka ‘nete!

Ho o rapela ka nete (Repeat)
(to praise in truth)
ka moya le ka nete
(in spirit and in truth)

You cannot copy content of this page