Oliver Mtukudzi – Wanza Sori Lyrics

Lyrics For Wanza Sori By Oliver Mtukudzi

Hazvidi maDiploma
Hakudi maDiploma

Kuremekedzwa
Hakudi maDiploma
(Hazvidi maDegree)

Hakudi maDiploma
(Hazvidi maDegree)

Ruremekedzo
Runobva mumaitiro ako
(Hazvidi maDegree)

Ruremekedzo
Runobva mumatauriro ako
(Hazvidi maDegree)

Washama muromo makareruka
(Hazvidi maDegree)

Washama kutaura mukanwa makareruka
(Hazvidi maDegree)

Hazvidi maDiploma
(Hazvidi maDegree)

Hazvina maDiploma izvi
(Hazvidi maDegree)

Kuzvirereka kuzvininipisa
(Hazvidi maDegree)
Kuzvirereka kuzvininipisa
(Hazvidi maDegree)

Kungoti please ndapota
(Hazvidi maDegree)

Ndatenda waitabasa
(Hazvidi maDegree)

Wanza sori
(Hazvidi maDegree)
Wanza sori
(Hazvidi maDegree)

Wanza sori
Wanza sori

Kuzvirereka kuzvininipisa
Washama muromo makareruka
(Hazvidi maDegree)

Washama kutaura mukanwa makareruka
(Hazvidi maDegree)

Hazvidi maDiploma
(Hazvidi maDegree)

Hazvidi maDiploma
(Hazvidi maDegree)

Wanza sori
Wanza sori

You cannot copy content of this page