Busta 929 Mmapula Lyrics ft. Mzu M

Mina Ndithaaaaaanda Lena Ezizweni
Mina Ngiyoqooonywaa Lena Ezizweni
Ngiy’Boniiiiile Intombi
Emaaaaazweni, Yeh
Bay’buza Inqomile
Cha Yona Iqhoshile
Bay’buza Inconile
Ay’Yona Ivumile
Maying’bona Iyamoy’zela
Yona Vel’ Iyayithandela
Hhay’ Iyamoy’zela
Yona Iyayithandela
Kodwa Inenkani Ayifuni Ngothando
Yona Inenkani Wela Mayibabo

Ay’ Mmapula
Ay’ Mmapula
Yazi Ngiyak’thanda
Khona Awuboni
Ukuthi Unenkani
Eh! Mmapula
Yazi Ngiyak’thanda
Ukuthi Awuboni
Ukuthi Unenkani
Mmapula
Yazi Ngiyak’thanda
Ukuthi Awuboni
Ukuthi Unenkani

Aw’ Thando Lonke (Thando Lonke)
Thando Lonke (Aw’ Thando Lwami)

Ai Busta U etsa’ng? (Yilentombi)
Thando Lwami (Uye Lo!)

Aw’ Thando Lonke (Uye Lo!)
Aw’ Thando Lonke (Uye Lo!)

Eh Mmapula (Mmapula)
Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)

Heh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)

Heh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)

(Yelelele)

Mina Ndithaaaaaanda Lena Ezizweni
Mina Ngiyoqooonywaa Lena Ezizweni
Ngiy’Boniiiiile Intombi
Emaaaaazweni, Yeh
Bay’buza Inqomile
Cha Yona Iqhoshile
Bay’buza Inconile
Ay’Yona Ivumile
Maying’bona Iyamoy’zela
Yona Vel’ Iyayithandela Ay

Ay’ Mmapula
Ay’ Mmapula
Yazi Ngiyak’thanda
Khona Awuboni
Ukuthi Unenkani
Eh! Mmapula
Yazi Ngiyak’thanda
Ukuthi Awuboni
Kuthi Unenkani
Mmapula
Yazi Ngiyak’thanda
Ukuthi Awuboni
Kuthi Unenkani

Aw’ Thando Lonke (Thando Lonke)
Thando Lonke (Aw’ Thando Lwami)

Ai Busta U etsa’ng? (Yilentombi)
Thando Lwami (Uye Lo!)

Aw’ Thando Lonke (Uye Lo!)
Aw’ Thando Lonke (Uye Lo!)

Eh Mmapula (Mmapula)
Eh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)

Heh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)

Heh Mmapula (Mmapula)
Heh Mmapula (Mmapula)

(Yelelele)

You cannot copy content of this page