Mambo Dhuterere – Hey Hey Hey Lyrics

Lyrics For Hey Hey Hey By Mambo Dhutere

Ndaiva muranda saJosefa

Jehovha vandiita mambo

Ndochengetwa nezodzo

Mwari wangu mune ngoni

Hey Hey Hey

Ndaiva muranda saJosefa

Hey Hey Hey

Jehovha vandiita mambo

Hey Hey Hey

Ndochengetwa nezodzo

Hey Hey Hey

Mwari vangu munengoni

Hey Hey Hey

 

Hama dzangu hadzaida

Hey Hey Hey

kuti ndipfume hadzaida

Hey Hey Hey

Dzanditengesa ijipita

Hey Hey Hey

Nenyasha ndoitwa mambo

Hey Hey Hey

Vana mukoma havaida

Hey Hey Hey

Ndirarame havaida

Hey Hey Hey

Vanditengesa kunaFaro

Hey Hey Hey

Nenyasha ndoitwa mambo

Hey Hey Hey

Vakandikanda mugomba

Hey Hey Hey

Ndivenyama magora

Hey Hey Hey

Asi Manuwere azviramba

Hey Hey Hey

Nenyasha ndoitwa mambo

Hey Hey Hey

Vakanoromba mazinyoka

Hey Hey Hey

Ende vachiteketa kumarinda

Hey Hey Hey

Vachida ndiparare vadye nyama

Hey Hey Hey

Gore rino makairuza

Hey Hey Hey

Taiva tapera tariro

Hey Hey Hey

Tisisina chekufunga

Hey Hey Hey

Taiva tapera tariro

Hey Hey Hey

Tisisina chekufunga

Hey Hey Hey

Takazoona Moses

Hey Hey Hey

Wauya watumwa naMwari

Hey Hey Hey

Takazoona Moses

Hey Hey Hey

Wauya watumwa naMwari

Hey Hey Hey

Takamuona Moses

Hey Hey Hey

Waiva watumwa naMwari

Hey Hey Hey

Ndiko kwakava kukunda

Hey Hey Hey

Takazobuda muuranda

Hey Hey Hey

Ndiko kwakava kukunda

Hey Hey Hey

Takazobuda muuranda

Hey Hey Hey

 

Jesu wandisimbisa usatye

Hey Hey Hey

Ndakakutenga neropa

Hey Hey Hey

Nekuzokutumira ngirozi

Hey Hey Hey

Murima unechaedza

Hey Hey Hey

Mweya wandakapa kuvadzidzi

Hey Hey Hey

Ende wakatungamira Pauro

Hey Hey Hey

Iwewe mwanangu usatye

Hey Hey Hey

Murima unechaedza

Hey Hey Hey

Mweya wandakapa kuvadzidzi

Hey Hey Hey

Ngoni dzikachema se

Hey Hey Hey

Iwewe mwanangu usatye

Hey Hey Hey

Murima unechaedza

Hey Hey Hey

Ivo vachivimba mumakona

Hey Hey Hey

Ini ndinofamba nengirozi

Hey Hey Hey

Ndinaye mutumwa anezodzo

Hey Hey Hey

Dzikamai Ndakazodzwa

Hey Hey Hey

Pavanovimba muzvitsinga

Hey Hey Hey

Ini ndinofamba nengirozi

Hey Hey Hey

Pavanokanda

Hey Hey Hey

Dzikamai ndakazodzwa

Hey Hey Hey

Mwari vakafamba naMoses

Hey Hey Hey

Ende vakafamba naDhavhita

Hey Hey Hey

Zvekuti ndiroiwe vazviramba

Hey Hey Hey

Dzikamai ndakazodzwa

Hey Hey Hey

Mwari vakafamba na saint John

Hey Hey Hey

Ende vakatungamira Pauro

Hey Hey Hey

Zvekuti ndibaiwe vazviramba

Hey Hey Hey

Dzikamai ndakazodzwa

Hey Hey Hey

Ehe vakadaira vanaHana

Hey Hey Hey

Nyangwe chirikadzi vana Heriya

Hey Hey Hey

Zvekuti nditemure vazviramba

Hey Hey Hey

Gore rino ndodya rifa

Hey Hey Hey

Handingaberekwe munhamo

Hey Hey Hey

ndogokurira munhamo

Hey Hey Hey

Buruka mweya nezodzo

Hey Hey Hey

Gore rino ndodya rifa

Hey Hey Hey

Vane godo vachiramba

Hey Hey Hey

Asika Jaire azvibvuma

Hey Hey Hey

Ndopapfuma by ginya

Hey Hey Hey

Gore rino  ndodya rifa

Hey Hey Hey

Vaitondikandira zvitsinga

Hey Hey Hey

Kuti ndikwenye kunge Jobho

Hey Hey Hey

Iye manuwere azviramba

Hey Hey Hey

Gore rino ndodya rifa

Hey Hey Hey

 

Miriam waimba nziyo yekuti tifare

Miriam waimba nziyo yekuti tifare

Pururudzai vanamai

pururudzai vana mai

pururudzai vanamai

rovai muridzo vana baba

pururudzai vanamai

Mwari vatiyambutsa

pururudzai vanamai

Mwari vatitakura

 

aye yeyeye ahe yeye

vakundikana veshanje

aye yeyeye

Ana Manuwere mazvinzwa aye yeyeye

Ana Gaburona mazvinzwa aye yeyeye

Kuna Maikoro mazvinzwa aye yeyeye

Read previous post:
Mambo Dhuterere – Reurura Lyrics

Lyrics For Reurura By Mambo Dhuterere & Seh Calaz Seh Calaz Kwatinobva kunosiyana asi naMwari tasangana Oh nanana eey Inini...

Close