Kelly Khumalo- Themba Lyrics

Lyrics For Themba By Kelly Khumalo

uma ngibuk’ esbukweni
ngibon’ usizi nezinyembhezi,
I can’t help but wonder
how such a beautiful face
goes through so much and still smile.

Themba awubulali,
themb’ uyaphilisa,
ukuba wawu bulala,
ngabe kade safa

ngiphelwa nga mandla,
ngiphelelwa ngu moya,
isizathu sokuphila asikho
um shattered to the core,
I look around
nothing makes sense,
nothing feels right.
no fighting spirit left.

Themba awu bulali,
Themb’ uya philisa
ukuba wawu balala ngabe kade safa

Read previous post:
Kelly Khumalo & Kyle Deutsch – Lonely Fool Lyrics
Kelly Khumalo & Kyle Deutsch – Lonely Fool Lyrics

Lyrics For Lonely Fool By Kelly Khumalo & Kyle Deutsch These lonely nights I still see the shapes you left...

Close