Joyous Celebration – Sibabaza Wena Lyrics

Lyrics For Sibabaza Wena By Joyous Celebration

Sung in Zulu)

Ekuqaleni wayekhona uLizwi (In the beginning was the Word)
EnoNkulunkulu, futhi ekuye (And the Word was with God)
Konke kwavela ngaye (Through Him all things were made)
‘kuphila kukuye (In Him there is life)
Kwakh’ ukukhanya, ‘kukhanya kwabantu (It was the light, the light of all men)
(Repeat)

Refrain:
Moya! Moya! (Spirit! Holy Spirit!)
Sigcwalise, ngenkazimulo yakho (Fill us with Your Splendor/Glory)
Moya! Moya! (Spirit! Holy Spirit!)
Sonke sibabaza wena (We all exalt You)
(Repeat)

Wakha phakathi kwethu (He dwelt among us)
Egcwel’ umoya we-qiniso, ‘qiniso! (Full of the Spirit of Truth! of Truth)
Sobon’ inkazimulo (We shall see Glory)
Njengeyozelweyo, kuYise, kuYise! (Of the firstborn, of the Father, of the Father!)
(Repeat)

(Refrain)

Read previous post:
Joyous Celebration 24 – Siyavuma Lyrics

Lyrics For Siyavuma By Joyous Celebration 24 Sung in Zulu) Refrain: Siyavuma, vuma (We confess, and profess) Sibonga amandla ako (We are...

Close