Joyous Celebration 24 – Ujesu Uyimpendulo Lyrics

Lyrics For Ujesu Uyimpendulo By Joyous Celebration 24

Refrain:
UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer) (Repeat)

Sithola konke kuye (We receive all from Him)
Sinakho konke ngaye (We have everything through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)
Okungenzek’ ebantwini (What man cannot do)
Ngithi kuyena kuyenzeka (I say it is possible through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)

(Refrain)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You) (Repeat)

Read previous post:
J Smash – Hold On Me Lyrics

Lyrics For Hold On Me By J Smash Ft KLY ,Jay Claude & KashCPT Ka$hCpt Lyrics chorus Girl I've been...

Close