Jah Prayzah -Hokoyo Lyrics

Lyrics For Hokoyo By Jah Prayzah

Makadiiko changamire

Maita maugana

Moita musarinya

Asi tangai maudzana

Hokoyo

Dai wandirumbidza

Kana ndakunakidza

Nemutupo wakazara

Nemashoko onogara

Hokoyo

Hwee ndoenda

Vasikana ndoenda

Hwee ndoenda

Nemukombe ndoenda

Hokoyo

Vachakutsondoresa parukangarabwe Vachakuvengera cheziya Vachakugumbura

Pauchau ganidza pfuma

Vachati unoroya

Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Pamuchakwira gomo mose muchinanaidzana

Pamuchafamba munzira mwanangu Uchanzwa kurova kwehana Pauchaunganidza pfuma

Vachati unoroya

Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye Ndifukure pfimbi ndikange mbeu Ndodyiramvi

Ndibatire tsindi

Ndodyira shungu

Handisi mudzimu ini

Havana ganda kumeso

Havana moyo munyoro

Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Vakati nhamo ngaive zita rako

Vakati nhamo ngaive nzira yako Paunounganidza pfuma

Vanoti unoroya

Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Mira ndikutaurire uyambuke usvike kure

Mira ndikunamatire zvikomborero ugamuchire

Kura uone kura

Kura uone

Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Mira ndikutaurire uyambuke usvike kure

Mira ndikunamatire zvikomborero ugamuchire

Kura uone kura

Kura uone

Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye Mwanangu terera

Handina kukusarudza

Ndini ndakubereka

Pamwe pacho toudzana

Kuti mvura ikauya

Mhepo ikauya

Usapinde mubako mune shato unorumwa

Mwanangu terera

Handina kukusarudza

Ndini ndakubereka

Pamwe pacho toudzana

Kuti mvura ikauya

Mhepo ikauya

Usapinde mubako mune shato unorumwa

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye

You cannot copy content of this page