Hymn: A re bineleng Jesu Lyrics

Hymn Lyrics For A re bineleng Jesu

A re bineleng Jesu,
Hoba ke yena ’Moloki;
A re bineleng Jesu,
Ka mantswe le ka pelo.
Ha re sa lahlehile,
Re nku tse se nang modisa;
Ha re sa lahlehile ,
Jesu o re batlile.

Thoteng eo ya Golgotha,
Ka madi a matle—matle,
Thoteng eo ya Golgotha,
A re reka ka thata.
Utlwang ha a le bitsa,
löna bohle ba kgathetseng;
Utlwang ha a le bitsa,
O re wa le phomotsa.

Maotong a hae a matle
Ka pako le ka tumelo,
Maotong a ha a matle
Re itiheleng bohle.
Na go ka fumanwa kae
Lerato le kang la hae?

Read previous post:
Hymn Book Lyrics
Hymn: A New Commandment Lyrics

Hymn  Lyrics For A New Commandment A new commandment I give unto you That you love one another As I...

Close