Hymn: Bonang Sona Lyrics

Hymn Lyrics For Bonang Sona

Bonang sona
O fihdile, Jesu ngaka ya batho
O lerato, O sebete
Bonang ke yena Jesu

# Chorus #

O! bitso, le ratehang
Ke le letle ha kaakang
Ha le binwa ke batho
Lebitso la Jesu

Utlwa löna ba swabileng
Le kgathetseng dipelo
Ya ka le tshedisang o teng
E s‘le yena Jesu
O! bitso, le ratehang…

Le dibe tse ntsho, tse ngata
Tse lebakelang lefu
O di hlakotse kaofela
O! dumelang go Jesu
O! bitso, le ratehang…

O! Le lehlohonolo jwang!
Le hopotswe ka jeno
O fihdile ya le ratang
Bonang ke yena Jesu!
Le mo fapeng la dithoko
Mo buleleng dipelo
Mo amoheleng ka thabo
Yena Morena Jesu
O! bitso, le ratehang…

Bitso la hae le nkgapile
Le nhlomodisa pelo
Jwale le ka mehla yohle
Ke tla bina le Jesu. Amen
O! bitso, le ratehang

You cannot copy content of this page

Read previous post:
Hymn Book Lyrics
Hymn: Bonang Sefapanong Lyrics

Hymn Lyrics For Bonang Sefapanong Bonang sefapanong ‘Moloki wa batho, Ho re lopolla tahlohong A ineela lefu. A shwa ke...

Close