Hymn: Bawo, Thixo Somandla Lyrics

Hymn Lyrics For Bawo, Thixo Somandla

Bawo, Thixo Somandla,
Buyinton’ ubugwenxa bam?
Azi senzen’ ebusweni beNkosi,
Bawo, Thixo Somandla?

Azi senzeni na? x2
Azi senzeni Nkosi yam,
Sigqibana nje!

Emhlaben’
Sibuthwel’ ubunzima x2
Bawo, Thixo Somandla.

Mayedlule lendebe x2
Azi senzeni Nkosi yam,
Sigqibana nje!

Ndnesingqala
Enhliziyweni yam
Ndisolokho ndisitsho “Mngci!
Ayidlule lendebe,
Bawo, Thixo Somandla”.

Read previous post:
Hymn Book Lyrics
Hymn: Bawo ndingumntwana wako Lyrics

Hymn Lyrics For Bawo ndingumntwana wako Bawo ndingumntwana wako Noko ndonileyo Ndiyalila pambi kwako Bawo ndixolele Iziposo zam zininzi Azinakubalwa...

Close