Dlala Tukzin – iPlan Lyrics

Dlala Tukzin – iPlan Lyrics

Lyrics For iPlan By Dlala Tukzin

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Dlala Thukzin - iPlan Lyrics
Dlala Thukzin – iPlan Lyrics

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

Lapho Ukhona Wedali Ngyakthanda
Umsebenzi awukho
Ngishoda ngemali
Kodwa masithandana ngzohlal’ngenza iPlan
Mawfuna ingoma ngiyocula ezimnandi

You cannot copy content of this page