Cici – Inyanga Lyrics

Ngzobhalel’ iKhumbul’ekhaya

Sekuphel’ inyanga dali, ngingakubonanga
Sekuphel’ inyanga dali aaah
Sekuphel’ inyanga dali, ngingakubonanga
Sekuphel’ inyanga dali aaah

Wesoka lami, wedali sthandwa sami
Akekh’ omunye ofana nawe
Wesoka lami, wedali sthandwa sami
Akekh’ omunye ofana nawe

Ngzobhalel’ iKhumbul’ekhaya
Inhliziy’ ishay’uzamcolo
Kodw’ungenzani wedali?
Ngzobhalel’ iKhumbul’ekhaya
Inhliziy’ ishay’uzamcolo
Kodw’ungenzani wedali?

Sekuphel’ inyanga dali, ngingakubonanga
Sekuphel’ inyanga dali aaah
Sekuphel’ inyanga dali, ngingakubonanga
Sekuphel’ inyanga dali aaah

Aw we-lovie wami, awusang’khumbuli na?
Kunini ngingalali love aaah
Aw wesoka lami
Ng’size ungang’lahli love
Ubuyel’ekhaya

Ngzobhalel’ iKhumbul’ekhaya
Inhliziy’ ishay’uzamcolo
Kodw’ungenzani wedali?
Ngzobhalel’ iKhumbul’ekhaya
Inhliziy’ ishay’uzamcolo
Kodw’ungenzani wedali?

Sekuphel’ inyanga dali
Sekuphel’ inyanga dali aaah
Sekuphel’ inyanga dali
Sekuphela’ inyadali aaah

Sekuphel’ inyanga dali, ngingakubonanga
Sekuphel’ inyanga dali aaah
Sekuphel’ inyanga dali, ngingakubonanga
Sekuphel’ inyanga dali aaah

Ngizobhalel’ uKhumbul’ekhaya
Inhliziy’ ishay’uzamcolo
Kodw’ ungenzani wedali aaa?
Ngizobhalel’ uKhumbul’ekhaya
Inhliziy’ ishay’uzamcolo
Kodw’ ungenzani wedali aaa?

You cannot copy content of this page