Caiphus Semenya – Ndiphendule Lyrics feat. Letta Mbulu

Lyrics For Ndiphendule Caiphus Semenya feat. Letta Mbulu

Hela mmannyeo.
Hela ngwaneso.
Ke khale ke kokota monyako.

Dintho di tla loka neng?
Ke o tjheketse sediba.
Se ke lebile le masimong.
Khomo di tletse sakeng la Ntate.
Dumela ho ba moratuoa.

Thula ndivile mfowam’.
Sukundixhesha, ndinik’ ixesha lokucinga
Sukunxama baby wam’
Thula ndivile!
Njengelanga eMpumalanga
Litshon’ eNtshonalanga
Isithembiso sam’ sobanjalo
Thula ndivile!

Ndiphendule,
(Nd’zak’phendula)
Ndiphendule,
(Nd’zak’phendula)
Ndiphendule,
(Nd’zak’phendula)
Ndiphendule.
(Nd’zak’phendula)

Uthando lwam’ lolwakho
Bendi’ba uyayazi lonto
Kodw’ umendo unzima
Umendo uyandingcangcazelisa

Matsatsi a re sia.
Ha le tjhaba Botjhabela.
Ha le wela, le subetje.
Nako ha e emele nna le wena.

Ke dumellana le wena.
Ke nnete, nako ha e emele motho.
Empa lenyalo ha se papadi.
Jonna! Basadi! Ke tla thusoa ke mang?

Thembi mntakwethu.
Ke tla o ahela motse o motle.
Re fumane bana.
Diponono dikoti marameng.

He! Mntakwethu, khaund’phendule bo!
Hai! nngwaneso, o ko nkarabe,
Ke batla ho ba mokhonyana haeno.

Nd’zakuphendula
Ke tla o araba.

Read previous post:
Jonathan Butler
Jonathan Butler – Pata Pata Lyrics

Lyrics For Pata Pata by Jonathan Butler Hihi ha mama, hi-a-ma Hihi ha mama, hi-a-ma Hihi ha mama, hi-a-ma Hihi...

Close