Benjamin Dube – Yiwo Lawa Amandla Lyrics

Lyrics For Yiwo Lawa By Benjamin Dube

Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Zithathele zithathele
Amandla kaJehova

Ngithi mna
Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Zithathele zithathele
Amandla kaJehova

Ahh Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Zithathele zithathele
Amandla kaJehova

Aaaamandla Aaaamandla
Aaaamandla
Aaaamandla
Aaaamandla
Aaaamandlaka Jehova

Oh sithi
Aaaamandla Aaaamandla
Aaaamandla
Aaaamandla
Aaaamandla
Aaaamandlaka Jehova

Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Yiwo Lawa Yiwo Lawa
Zithathele zithathele
Amandla kaJehova

Read previous post:
Benjamin Dube - He Keeps on Doing Lyrics
Benjamin Dube – Ngangingazi Lyrics

Lyrics For Ngangingazi By Benjamin Dube Ngangi lahlekhile mna Ngifunana nawe nkosi Namhlanje nginethemba Enhlizweni yam Ngiyakhulekha baba Ngiyaswheleza Ngiyakhulekha...

Close