Benjamin Dube – Ngangingazi Lyrics

Lyrics For Ngangingazi By Benjamin Dube

Ngangi lahlekhile mna
Ngifunana nawe nkosi
Namhlanje nginethemba
Enhlizweni yam
Ngiyakhulekha baba

Ngiyaswheleza
Ngiyakhulekha
Siyakhulekha
Ngiyaswheleza
Siyashweleza

Ngangingazi
Unamandla wena
Ngangingazi mna
Ukuba uzakund’ khulula nkosi
Ingxaki zam’
Zaziyintaba ephakheme
Namhlanje ndithemba
Lokuba uzakund’

Read previous post:
Tasha Cobbs Leonard – I'm Getting Ready Lyrics
Tasha Cobbs Leonard – I’m Getting Ready Lyrics

Lyrics For I'm Getting Ready By Tasha Cobbs Leonard Eyes haven't seen And ears haven't heard The kind of blessings...

Close