Benjamin Dube – Ngangingazi Lyrics

Lyrics For Ngangingazi By Benjamin Dube

Ngangi lahlekhile mna
Ngifunana nawe nkosi
Namhlanje nginethemba
Enhlizweni yam
Ngiyakhulekha baba

Ngiyaswheleza
Ngiyakhulekha
Siyakhulekha
Ngiyaswheleza
Siyashweleza

Ngangingazi
Unamandla wena
Ngangingazi mna
Ukuba uzakund’ khulula nkosi
Ingxaki zam’
Zaziyintaba ephakheme
Namhlanje ndithemba
Lokuba uzakund’