Afrotraction – Siyathandana Lyrics

Lyrics For Siyathandana By Afrotraction Ft Sena

Side Les’skhathi Sthandana (Mina Nawe)
Masbhekemuva ziningi nent’ esdlule kuzo
Ngizmisele uyaz’bonela nawe
Ayikh’ int engek ngikwenzele yona
Ungshelile ngakuqoma sathandana
Abadala kmele bayazi leyo ndaba
Ngizmisele uyaz’bonela nawe
Ayikh’ int engek ngikwenzele yona

Kodwa Why kubenzim’ ukutshela abakini Uyangithanda (Ngifun’ ukwazi)
Sthandwa Why kubenzim’ ukwazisa abakini
Usungtholile (ungtholile) Mina ngbatshelile
Nawe Salubatshela ukuthi Syathandana
Kodwa Why kubenzim’ ukutshela abakini Uyangithanda (Ngifun’ kwazi)
Sthandwa Why kubenzim’ ukwazisa abakini
Usungtholile (ungtholile) Mina ngbatshelile
Mina ngbatshelile nawe salubatshela ukuthi Syathandana
Ngenz’ isinqumo ngenhliziyo yami angsabuyele emuva Never angeke
Ngizmisele uyazbonela nawe
Ayikh’ int engek ngikwenzele yona
Kuyabanda ngaphandle ngen’ enhlizyweni yami
Makumnyama inhliziyo yami izokhanya Baby
Ngizmisele uyazbonela nawe
Ayikh’ int engek kwenzele yona …aaah
Kodwa Why kubenzim’ ukutshela abakini Uyangithanda (Ngifun’ ukwazi)
Sthandwa Why kubenzim’ ukwazis’ abakin Usungtholile (ungtholile)
Mina ngbatshelile nawe salubatshela ukuthi syathandana
Kodwa Why kubenzim’ ukutshela abakini
Uyangitha… aaanda (Ngifun’ ukwazi)
Sthandwa Why kubenzim’ ukwazisa abakini usungtholile (ungtholile)
Mina ngbatshelile nawe salubatshela ukuthi syathandana
Mina ngbatshelile nawe salubatshela ukuthi syathandana.

Read previous post:
Benjamin Dube – In Your Presence Lyrics

Lyrics For In Your Presence By Benjamin Dube Refrain: In Your Presence In Your Presence Lord, I wanna be In...

Close