047- Ubuhle Lyrics Ft Vusi Nova

Lyrics For Ubuhle By 047 Ft Vusi Nova

Ndithe ndiphuma ekhaya
Ndikhaph’ inkome zakuthi
Ziye emlanjeni

Njengesqhelo
Intombi zehla zenyuka
Zona ziyotheza
Ziyotheza

Zehla zenyuka
Zinyamezele iqabaka
Ndithe ndakuyi bona
Lenzwakazi
kwa qaqambi inhliziyo

Ndithe ndakuyi bona
Lenzwakazi
kwa mega amadolo

Ubuhle balenzwakazi
Iyo o o
Ubuhle balenzwakazi Iyo o o
Ubuhle balenzwakazi Iyo o o
Ubuhle bake

Intliziyo yam ibuhlungu
Xandibona yea
Encuma njalo
Intliziyo yam ibuhlungu

You cannot copy content of this page