Abekho Ready – De Mthuda

- September 3, 2021 - -

Yebo
Yebo
Yebo
YeboHayi piki piki mabelani sala sala usalelani
Woza sambe ntwana sphuze utshwala bade lami
Ngithi hayi yaho
Hayi yaho
Hayi piki piki mabelani sala sala usalelani
Woza sambe ntwana sphuze utshwala bade lami
Ngithi hayi yaho
Hayi yahoLalenan’lithin’ ithini mas’ngena enkwarini (Yebo)
Angeke De Mthuda abekho
Abekho ready
Lalenan’lithin’ ithini mas’ngena enkwarini (Yebo)
Angeke De Mthuda abekho
Abekho readyLalenan’lithin’ ithini mas’ngena enkwarini (Yebo)
Angeke De Mthuda abekho
Abekho ready
Lalenan’lithin’ ithini mas’ngena enkwarini (Yebo)
Angeke De Mthuda abekho
Abekho readyAbekho ready
Abekho ready
Abekho ready
Abekho ready
Abekho ready
Abekho ready
Abekho ready
Abekho ready
Abekho readyIy’nkathi zabathakathi zikude wena
Ubumnandi sib’qal emini
Iy’nkathi zabathakathi zikude wena
Ubumnandi sib’qal eminiAziwe kini
Sqal’emini
Aziwe kini
Aw sqal’emini
Aziwe kini
Sqal’emini
Aziwe kiniHayi piki piki mabelani sala sala usalelani
Woza sambe ntwana sphuze utshwala bade lami
Ngithi hayi yaho
Hayi yaho
Hayi piki piki mabelani sala sala usalelani
Woza sambe ntwana sphuze utshwala bade lami
Ngithi hayi yaho
Hayi yahoLalenan’lithin’ ithini mas’ngena enkwarini
Angeke De Mthuda abekho
Abekho ready
Lalenan’lithin’ ithini mas’ngena enkwarini
Angeke De Mthuda abekho
Abekho readyAbekho ready
Abekho ready
Abekho readyUbumnandi sib’qal emini
Aziwe kini
Sqal’emini
Aziwe kini
Sqal’emini
Aziwe kini
Sqal’emini
Aziwe kini
Ubumnandi sib’qal emini
Aziwe kini
Sib’qal emini
Aziwe kini
Sib’qal emini
Aziwe kini
Sib’qal emini
Aziwe kiniHayi piki piki mabelani sala sala usalelani
Woza sambe ntwana sphuze’utshwala bade lami
Ngithi hayi yaho
Hayi yaho
Hayi piki piki mabelani sala sala usalelani
Woza sambe ntwana sphuze’utshwala bade lami
Hayi yaho
Hay yaho

You cannot copy content of this page