Tsepo Tshola - Ho lokile Lyrics - Kasi Lyrics

Tsepo Tshola – Ho lokile Lyrics

O ne o nkalimile motswalle
Oa re putsa ka lerato
Leha pelo e utloile bohloko
O entse thato ea hao
ntataise Jehohva
Ke mofokoli wa hao
Ke thekeselle maotong a hao wena mopholosi waka

Ke bepitswe ke bohloko
Tlholohela ya ya moratuwa waka,
Ha ke tseke ntate
Ke mpa ke ikopela matla.
Ntumele hle ntate
Ka tiisetso le mamello
Ka hohle, ke leke ho lokile.

Ho lokile
E ho lokile
Ntate ha ke sa sepela
Hole le lehae la heso
O nthuse ke tsebe hore
Ho lokile, ho lokile
Seo o nkalimileng sona
Ha o re ke se busetse
Ke teng ke sa leka hore

Ho lokile, ho lokile
Le ha o re ke le sale
Le ba ratang ho fitisa
Le mo ke sa lika hore
Ho lokile, ho lokile
Le ha le hluhe buhale
Le tla hula till botaka
Ke santse ke lika hore

Ho lokile, ho lokile
Fela ha ke nani wena
Bohloko le di hloriso
Bohle ntate ke ntse kere
Ho lokile, ho lokile

Tags

You may also like...

Ads

Ads

Follow Us On Facebook