The Soil - Hamba Uyosebenza Lyrics - Kasi Lyrics

The Soil – Hamba Uyosebenza Lyrics

Lyrics to Hamba Uyosebenza by The Soil

Hoooooooo ha………..mba
Iyo ayohoha Hamba ……………
Iyo ayo……… (Hamba Uyosebenza)
Iyo ayo
Hamba uyosebenza (Hamba)

Oh hamba hamba

Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uypsebenza

Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uypsebenza

Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uypsebenza

Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uypsebenza

Ndithi ha————-mba
Hamba uyo , Hamba uyosebenza
(Hamba Hamba)
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Umto njani lo
Umto theni
Thina siyasebenza yena uhleli

Umto njani lo
Umto theni
Uvuk’ekseni anjonge abanye emehlwe——-ni

Umto njani lo
Umto theni
Uvuk’ekseni anjonge abanye emehlwe——-ni

Ndithi ha————-mba
Hamba uyo , Hamba uyosebenza
(Hamba Hamba)
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Ndithi ha————-mba
Hamba uyo , Hamba uyosebenza
(Hamba Hamba)
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Izitsalo zilambile
Mvubo uphelile hamba
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Vuka sekusile
Iqcude likhalile hamba
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Sebenza vila ndini
Aw’boni cesha liphelile hamba
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Ndithi ha————-mba
Hambuyo , Hambuyo sebenza
(Hamba…… hay’)
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Ndithi Hamba, hamba hamba
Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
(Hamba……. hayi)
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Hamba vila hamba
Hamba hamba hamba
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza

Uzolobola kanjani
Uzokhona kanjani
Ngoma inkomo awunazi

Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uypsebenza

Hamba uyo
Hamba uyo
Hamba uyosebenza
Hamba uyosebenza
Hamba uypsebenza

Amanye amadoda Asemzebenzini
Hamba uyosebenza

Amanye amadoda Asemzebenzini
Hamba uyosebenza

Amanye amadoda Asemzebenzini
Hamba uyosebenza

Nabakubiza,
Nabamqcweba bathi woza siyo sebenza

Amanye amadoda Asemzebenzini
Hamba uyosebenza

Amanye amadoda Asemzebenzini
Hamba uyosebenza

Amanye amadoda Asemzebenzini
Hamba uyosebenza

Tags

You may also like...

Ads


Sponsored Posts

Ads

Follow Kasi Lyrics On Facebook