SbuNoah – UNkulunkulu uyangithanda Lyrics

- July 5, 2017 - No comments -

Lyrics for Unkulunkulu uyangithanda by SbuNoah

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni
[All these years I’ve been poor on this earth]
Kule minyak’ engaka ngidlal’ usiz’ emhlabeni
[All these years I been in sorrow on this earth]
Kant’ uNkulunkulu uphambi kwami
[Yet the Lord was before of me]
Uphambi kwami
Uyangiholel’ emadlelwen’ aluhlaza
[He leadeth me to green pastures]

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni
Kule minyak’ engaka ngidlal’ usiz’ emhlabeni
Kant’ uJehova uphambi kwami
Uphambi kwami
Uyanginqobela njal’ izitha zami
[He always defeats my enemies]

Ngazula ngazula ngazula
[I wondered around]
Ngamihla le ngifuna lenhlanhl’ engaka
[Everyday looking for some luck]
Kant’ ukhon’ ongithandayo
[Yet there’s someone who loves me]
Kant’ ukhon’ ongithandayo

CHORUS:
UNkulunkulu uyangithanda
[The Lord loves me]
(Yen’ uyangithanda)
[He loves me]
Bengingazi uyangithanda nam
[I didn’t know He loves me too]
(Ungithanda noma nginjena mina)
[He loves me as I am]
Uyangithanda
[He loves me]
(O mina nginjena)
[O I’m like this]
Kant’ ubathanda bonke abantu
[And He loves everyone]

Kant’ uJehova mkhulu kangaka kimi
[How great is Jehova to me]
Uyaz’ uJehova ubonis’ ubukhulu bakhe kimi
[You know Jehova shows His greatness in me]
Ngiyobonga ngithini na?
[How do I thank Him]
Ngiyobonga ngithini na kuye?
[How do I thank Him]

Wangikhiph’ eGipite ezweni lobugqila
[He took me out of Egypt the land of slavery]
Wangifak’ ekukhanyeni
[And put me in the brightness]
Kuyakhanya manje
[It’s bright now]
Kuyakhanya manje

[Recites a praise poem]

(Chorus)

Loading...
Read previous post:
Nasty C - 031 Lyrics
Lyrics: Nasty C – 031 Lyrics

Lyrics to 031 by Nasty C [Hook] I'm from 031, I repre-fucken-sent Teeth on freeze like, "Bitch don't take another...

Close