Lyrics: Oliver Mtukudzi - Ndinecha Lyrics - Kasi Lyrics

Lyrics: Oliver Mtukudzi – Ndinecha Lyrics

Lyrics to Ndinecha by Oliver  Mtukudzi

[Verse 1: Oliver Mtukudzi]
Aha
Ndinecha kurebesa muteuro
Ndinecha kurebesa munamato
Ndingagume ndekuparidzirai changamire
Ndingagume ndekudzidzisai hombarume

Ha ndinecha kurebesa munamato
Vakawanda vakandinamatira, handisini
Vazhinji vakandidzivirira kumuvengi, asasvike kwandiri

[Chorus: Oliver Mtukudzi]
Ha ndinecha kurebesa muteuro
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Hoyo munamato wangu
(Ndinecha kurebesa muteuro)

[Post-Chorus: Oliver Mtukudzi and Maduvha Madima]
(Vakomborerei, vachengetei baba)
Komborerai vanhu, vachengetei baba
(Vakomborerei, vachengetei baba)
Hoyo munamato wangu
(Vakomborerei, vachengetei baba)

[Refrain]
(Ndinecha kurebesa muteuro)
(Ndinecha kurebesa muteuro)
(Ndinecha kurebesa muteuro)
(Ndinecha kurebesa muteuro)
(Ndinecha kurebesa muteuro)

[Verse 2: Oliver Mtukudzi]
Vakawanda vanendipurururidzira pandineshanda
Vavengi vanendidzivisira, musavakanganwa, vakomborerei
Ha ndovatenda nei, ndovatenda neiko mambo?
Iwoyu munamato wangu

[Bridge: Maduvha Mandima]
? chete, uvafarise, ?
(Misi yose)
? chete, uvafarise, (Ndovatenda neiko) ?
(Misi yose)

[Refrain: Oliver Mtukudzi]
Hums tune

[Verse 3: Oliver Mtukudzi]
Vakawanda vanendinamatira kwandisiri
Ruzhinji runendidzivirira kuvavengi vasasvike kwandiri
Haa ndingavatende nei? Ndovatenda neiko vanhu?

[Outro: Oliver Mtukudzi and Maduvha Mandima]
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Vakomborerei, vachengetei baba
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Ndiwoyu munamato wangu
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Vakomborerei, vachengetei baba
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Ndinecha kurebesa muteuro
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Vakomborerei, vachengetei baba
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Hoyo munamato wangu baba imi
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Vakomborerei, vachengetei baba
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Ndinecha kurebesa munamato
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Vakomborerei, Vakomborerei
Vachengetei baba, Vachengetei
Hoyo munamato wangu
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Vakomborerei , Hoo babawe
Vachengetei baba
(Ndinecha kurebesa muteuro)
Ndiwoyu munamato wangu
(Ndinecha kurebesa muteuro)

You may also like...

Ads

Ads

Follow Us On Facebook