Lyrics: Nathi Mankayi – Abantu Balendawo Lyrics

- November 8, 2016 - No comments -

Abantu Balendawo Lyrics by Nathi Mankayi

Khukho abantu kulendawo
Abafun’ ubona ntwentle tu!
Xa bebon’ omnyumntu ezama, bayonyanya
Bath’ uzenza ngcono
Ngcon’ ulandeliphupha lakho
Ngcon’ usabel’ ubizo lwakho, Hayi
Ngcon’ ukuthiw’ uyaphambana kunokuba: uphalale njengabo
Xa ndibulisa bayathula ndithi Molweni, Abavumi
Xa ndidlula bayathetha, akabulisi ucing’ ungcono.

Abasafuni nohlala nam
Xa ndingena bayaphakama bahambe
Uzosimoshela abantwana lo! Makahambe
Bendifun’ uthando nje

Kanti abantu balendawu banjani?
Abafun’ ubona ntwentle tu!
Xa bebon’ omnyumntu ezama, bayonyanya
Bath’ uzenza ngcono
Ngcon’ ulandeliphupha lakho
Ngcon’ usabel’ ubizo lwakho, Hayi
Ngcon’ ukuthiw’ uyaphambana kunokuba: uphalale njengabo

Kanti abantu balendawu banjani?
Abafun’ ubona ntwentle tu!
Xa bebon’ omnyumntu ezama, bayonyanya
Bath’ uzenza ngcono

Loading...
Read previous post:
Lyrics: Kelly Khumalo - Uthando lyrics
Lyrics: Kelly Khumalo – Uthando lyrics

Uthando lyrics by Kelly Khumalo Awu yeheni, awu yeheni, awu yeheni! x2 [chorus] Sengize ngathol' uthando, awu we baba Mkhwenyana...

Close