Lyrics: Kelly Khumalo - Uthando lyrics - Kasi Lyrics

Lyrics: Kelly Khumalo – Uthando lyrics

Uthando lyrics by Kelly Khumalo

Awu yeheni, awu yeheni, awu yeheni! x2

[chorus]
Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Zangen’ inkomo kwaKhumalo
Awu isi yemeyem. Awu yelele babo
Uyathath’ umakoti namhlanje
Awu isiyeme yem. Awu yelele babo

[chorus]

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Bamenyiwe bonk’ omkhelwane (webaba)
Kuzokikizwa, kikizwa laph’ ekhaya
Bakhona bonke nabomndeni
Uthando namhlanje lungumanqoba

Ngithol’ indoda emadodeni
Sthandwa senhliziyo yam
Wangenz’ umuntu namhlanje
Awu yelele heh heh
Ngibizw’ umakoti nmhlanje
Awu isiyem yem, awu yelele babo

[chorus]

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

[bridge]
Awu yeheni, ngathol’ umendo namhlanje
Bajabul’ abakithi namhlanje
[repeat]

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

Sengize ngathol’ uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth’ inkomo, awu we baba

You may also like...

Ads

Ads

Follow Us On Facebook