Lyrics: JOYOUS 15 – IKHON’ INDAWO Lyrics

- March 3, 2017 - No comments -

IKHON’ INDAWO Lyrics by JOYOUS 15

IKHON’ INDAWO – JOYOUS 15 PART 1
Ikhon’indawo Eyethu sonke (There is a place for
all of us)
Isegazini likaJesu (It’s found in the blood of
Jesus)
Umkhululi wethu, umsindisi wethu (Our deliverer,
our savior)
Siyanqoba, sinqoba ngaye (We win, we win
through Him)
(repeat)

Verse 1:
Yayinguye onebango, (He is the one with the
wound)
Elinobunzulu ephangweni. (Deep on his side/ribs)
Laphalal’ igazi saxolelw’izonzo (He bled and
we’re forgiven)
Siyanqoba, sinqoba ngaye (We win, we win
through Him )
(Repeat)

(Chorus)
Verse 2:
Sixolelwa siphiliswa (We are all forgiven)
Ngezo ntlungu, ntlungu zakhe (Through pain, his
pain)
Siyahlanzwa ezonweni zethu (Our sins are
cleansed)
Siyanqoba, sinqoba ngaye (We win, we win
through Him)
(Repeat)

Chorus 2:
Siyanqoba, sinqoba ngaye (We win, we win
through Him)
Siyanqoba, sinqoba ngaye (We win, we win
through Him)
Umkhululi wethu, umsindisi wethu (Our deliverer,
our savior)
Siyanqoba, sinqoba ngaye (We win, we win
through Him)
(Repeat)

 

Loading...
Read previous post:
Lyrics- Nqubeko & Ntokozo - NOTHING IS IMPOSSIBLE Lyrics By JOYOUS 13
Lyrics: Nqubeko & Ntokozo – NOTHING IS IMPOSSIBLE Lyrics By JOYOUS 13

NOTHING IS IMPOSSIBLE Lyrics By Nqubeko & Ntokozo Off JOYOUS 13 Have you ever failed to do what you're supposed...

Close