Lyrics: Bhora Moreki -King Monada Ska Lyrics

- October 27, 2016 - No comments -

King Monada Ska Lyrics By Bhora Moreki

[Intro: King Mondada]
A he
O reka nna
Ska bhora moreki
Ska bhora moreki
Ska bhora moreki

[Chorus: King Monada]
Ska bhora moreki
O reka nna
Ska bhora moreki
O reka nna
A kere wena a huna chelete
Ska bhora moreki
Ska bhora moreki
A kere wena a huna chelete
Ska bhora moreki

[Verse 1: King Mondada]
O reke nna
A kere wena a huna chelete
O nno kodelela
O reka nna
A kere wena a huna chelete
Ska bhora moreki
O nno kodelela
A kere wena a huna chelete
O dwa ka nna
O reke nna
O nno kodelela
O nno kodelela
A kere wena a huna chelete
O ruma ke nna
Wena o nno kodelela
Ska bhora moreki
Ska bhora moreki
[?] tswana le wena
O no dumeja o rumiwe gi nna
A kere wena a wuna ntwa ya o reka
And u dumeja ke u rumiwa mosadini wa hao
And u dumeja ke u rumiwa [?] wa hao
A kere wena a wuna ntwa ya o reka

[Chorus: King Monada]
Ska bhora moreki
O reka nna
Ska bhora moreki
O reka nna
A kere wena a huna chelete
Ska bhora moreki
Ska bhora moreki
A kere wena a huna chelete
Ska bhora moreki

[Bridge: King Monada]
Ska nwa ha mada ri do felela two case [?] ri diye mkosi
Yo ke yena DJ Dino
Ke tsamaya le yena king something
Ke ra yena King Monada
Ska nwa ha mada ri do felela two case [?] ri diye mkosi

[Verse 2: King Mondada]
Ska bhora moreki
O reke nna
A kere wena a huna chelete
O nno kodelela
O reka nna
A huna a huna chelete
Ska bhora moreki
[?] tswana le wena
O no dumeja o rumiwe gi nna
A kere wena a wuna ntwa ya o reka
And u dumeja ke u rumiwa mosadini wa hao
And u dumeja ke u rumiwa [?] wa hao
A kere wena a wuna ntwa ya o reka

Read previous post:
AKA & Anatii - Holy Mountain Lyrics
AKA & Anatii – Holy Mountain Lyrics

Lyrics to Holy Mountain by AKA & Anatii [Intro: Anatii] Mmm Mmm Mmm Ah [Chorus] We just lowkey, came unannounced...

Close