Analiist- Karabo Lyrics (prod by Whiteman)

- March 16, 2017 - No comments -

Intro:
Yeah!
Aaaaah moa!
Karaabo, ah! karabo.
Verse 1
Look..
Ok,
Ngifuna u cherry ozoba top, hhayi nge nyuku
k’phela.
Ozoba mnandi, Engingam’ qola noma i Mill,-
ke,!
Ozothi njalo umekwi ndwoda, k’ yona, Ay- SO,
LE!
Abuye kumina edliwe njengo mphako, we
SKO-LE.
Ngifuna imamah el’ zoba Tall with the blings
On.
Engeke li mind(e) umangil’ qola lithi KEEP
ON!!
Ngifuna umsuthu ozo gijima kuma shidi
slowly,
Ongeke adinge i ES,- KOM Power, To be
TURNED ON!
For real though,
Ngifuna ucherry oy’ BHOZZA
O driver I LAMBO, Onob’ CIKO,
Ophusha I swagga endala kodwa e hardcore,
One PHIMBO!
Ozothi umangi performa,
aphonse i DILO,
Like I’m RINGO.
Eng’ zomhl—ba njalo…
Like, I’m a Rough Player!
Akekho omunye! Uyena,- u… Karabo,.!!!!!
Ngifuna imama elizoba hot, libew’ set njengo
Ka,rabo!
Angeke ngi mind(e) noma engangi sha,- da,.!!
Ngifuna ukuphila njengo Zola ashiye indoda
kwakhe eze KWAMI!
Karabo, kea morata, uphila kale nyuku, E
good(u),. bo philo baka b’ ngaba too good!
Mathata, ang’ hlaloe kganye, ke mang? orata
bang?
Musadi, Onale nyuku uphila too smooth.
Inhloso, ukuthi ng’ SAVE! yena a spend
inyuku.
Ngifuna u cherry oyi darkie, F-ck abo
PearlThusi!
Ngifuna angikhiphe yena s’ hambele ku ma
Movie…
Like Gaddaffi, mina naye s’ phiie unguna
PHAKADE.
HOOK;
(Eeeeeeeeeeeeh!)
KARABO, (Kaaaarabo)
KARABO, KARABO.
MINA KE BATLA KARABO, KEA MUFUNA KEA
MURATA KEBATLA KARABO. (Kaaaarabo)
AKUNINA ENINGANG’ PHUCA UKARABO,
MUDALA NGIYAMAZI NGIMUTHANDA
KUNJALO.
(Eeeeeeeeeeeeh Karaaaabooo!)
KARABO KARABO. (x2)
KARABO, (Kaaaarabo)
KARABO, KARABO.
MINA KE BATLA KARABO, KEA MUFUNA KEA
MURATA KEBATLA KARABO. (Kaaaarabo)
AKUNINA ENINGANG’ PHUCA UKARABO,
MUDALA NGIYAMAZI NGIMUTHANDA
KUNJALO.
(Eeeeeeeeeeeeh Karaaaabooo!)
KARABO KARABO. (x2)
Verse 2
Ngifuna u Karabo.
Ngifuna u cherry ozoba yimina, ongena s’
dina we… Mnga, Na- mi.
Njengoba ng’ shilo ophethe ne- MALI.
Umangimukhipha angathi angi khoni
(CONNIE).. konje isibongo sakhe u Fergason?
Eiiish…
Leyo punch aniy’ cavi?
Konje ni Dom aningaka boni ukuthi lomama
uyipaka.
Ngaye ng’ ya hlanya and I swear umengang’
vala,..? Ngingam’ shaya!
Ang’ fune, mali k’ phela kuyena, ng’ funa ne
Nkomo… NG’ NE- BRAAI,.!!!
Breeeeeeh![Pause!]
Lomama ngyamu feel(a),
She a 20 over 10, even no Pearl aka Thusi.
Ngifuna angenze u Been 10 ung’ bone ng’
rolla nge-Gucci.
Mase naye siye Salon ukuze phela ezoba
UMKAAA,-MI!
Yaaaa!!
Naye si move(ele) e Sand-ton.
Ang’ zalele nengane angaze afike ku 50!
Angifuni asheshe aguge..
Umeke ngam’ thola kumele ajime,
Nase busweni umeshwabana si covered k’
mele a,- cream.
Mina naye ngifuna SIPHUSHE, KUBE KUHLE
impela… SIGUDLE. Kungabi kubi umaseqala
efuna Uk’ shintsha abey “ANGELA”!!!
[Generations character 1]
Angabi nas’ khwele umaseng’ bona nami ng’
jola coz uyabona la kule Sthembu angikho
grand angabi wu- vanzi ngoba, ang’
“LUCY” [Generations character 2]
Ang’ funi axwaye umaseng’ thatha nami
isithembu Ngoba uyena oqale kuqala plus+
Ang’ nqeni mina manje ukwenza I,-
“SMANGA”! [3]
Ang’ lona ivaka.
Kumele alazi udaba,
Ukuthi laku Ana’ Alifakwa, L’ buya no daka.
HOOK:
(Eeeeeeeeeeeeh!)
KARABO, (Kaaaarabo)
KARABO, KARABO.
MINA KE BATLA KARABO, KEA MUFUNA KEA
MURATA KEBATLA KARABO. (Kaaaarabo)
AKUNINA ENINGANG’ PHUCA UKARABO,
MUDALA NGIYAMAZI NGIMUTHANDA
KUNJALO.
(Eeeeeeeeeeeeh Karaaaabooo!)
KARABO KARABO. (x2)
KARABO, (Kaaaarabo)
KARABO, KARABO.
MINA KE BATLA KARABO, KEA MUFUNA KEA
MURATA KEBATLA KARABO. (Kaaaarabo)
AKUNINA ENINGANG’ PHUCA UKARABO,
MUDALA NGIYAMAZI NGIMUTHANDA
KUNJALO.
(Eeeeeeeeeeeeh Karaaaabooo!)
KARABO KARABO. (x2)
BRIDGE:
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh aaaah haaa
Lomama ngiyamufuunaaa, abe owami.
Karaaaaaabo? Abe owami.
Hhe!
Ngifuna angiphekele,
Angiwasheeeeeee eeele!
Jingle; (Its Rand Roller Entertainment)
HOOK:
(Eeeeeeeeeeeeh!)
KARABO, (Kaaaarabo)
KARABO, KARABO.
MINA KE BATLA KARABO, KEA MUFUNA KEA
MURATA KEBATLA KARABO. (Kaaaarabo)
AKUNINA ENINGANG’ PHUCA UKARABO,
MUDALA NGIYAMAZI NGIMUTHANDA
KUNJALO.
(Eeeeeeeeeeeeh Karaaaabooo!)
KARABO KARABO. (x2)
KARABO, (Kaaaarabo)
KARABO, KARABO.
MINA KE BATLA KARABO, KEA MUFUNA KEA
MURATA KEBATLA KARABO. (Kaaaarabo)
AKUNINA ENINGANG’ PHUCA UKARABO,
MUDALA NGIYAMAZI NGIMUTHANDA
KUNJALO.
(Eeeeeeeeeeeeh Karaaaabooo!)
KARABO KARABO. (x2)

Read previous post:
Lyrics: Cassper Nyovest - Tito Mboweni Lyrics
Lyrics: Cassper Nyovest – Tito Mboweni Lyrics

Lyrics to Tito Mboweni  by Cassper Nyovest [Intro] I’m tired of catching Ls like a fever I’m tryna change this...

Close